Báo cáo định kì chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất Quý 2 năm 2019.

Scroll to Top