Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Thông Minh

Tại các khu công nghiệp phát triển, các nhà máy xử lý nước thải với chức năng lọc tạp chất và tái sử dụng nước thải từ các khu công nghiệp không ngừng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thúc đẩy kinh tế đồng thời giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp cho người dân.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy xử lý nước thải hiện nay đều hoạt động độc lập, để giải quyết những khó khăn và khác biệt trong công tác quản lý vận hành tại mỗi nhà máy, hệ thống SCADA tập trung giúp con người có thể điều khiển nhiều trạm xử lý nước thải ở nhiều vị trí khác nhau tại một vị trí trung tâm duy nhất sử dụng Internet không dây.

Hệ thống IoT quản lý và phân tích dữ liệu NMNT

Giao diện quan trắc và giám sát nhà máy nước thải tập trung tại Becamex IOC

Giao diện B-SCADA quản lý NMNT tập trung tại IOC

Điều hành giám sát tập trung tại IOC

Scroll to Top