Giám Sát Phương Tiện

Hệ thống quản lý và giám sát phương tiện giao thông do VNTT phát triển là một trong những “mảnh ghép công nghệ hoàn hảo” dựa trên nền tảng trục tích hợp giao thông thông minh (ITS) trên nền bản đồ số và giải pháp dữ liệu lớn (Big-Data), trong đó các nhóm thông tin, dữ liệu tích hợp sẽ được biểu diễn ở dạng các lớp dữ liệu, đặt tập trung trên nền bản đồ số thống nhất phục vụ phân tích và xử lý các thông tin chuyên ngành.

Hệ thống được định hướng nhằm đảm bảo tính tương tác sẽ đến từ rất nhiều thành phần, từ hạ tầng, phương tiện và con người, các thành phần sẽ cùng tham gia vào hệ thống nền tảng thống nhất, tương tác qua môi trường truyền dẫn, cung cấp thông tin 2 chiều để tạo thành 1 hệ sinh thái giao thông, đảm bảo việc quản lý tổng thể, thống nhất và đồng bộ. Ngoài ra, dữ liệu về giao thông là dữ liệu lớn, nằm rải rác theo nhiều lớp thông tin khác nhau, đồng thời dữ liệu luôn cập nhật theo thời gian thực, mức tăng trưởng cực lớn, do đó cần có hệ thống thông tin dữ liệu lớn, đảm bảo tính tích hợp về công nghệ và cho ra những thông tin hỗ trợ ra quyết định có giá trị.

Hệ thống thực hiện thu nhận dữ liệu hành trình thời gian thực theo cung đường của các phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, taxi, xe khách và các loại phương tiện khác), mỗi loại phương tiên sẽ được thu thập dữ liệu đặc thù như xe buýt  sẽ thu thập dữ liệu về lịch trình tuyến và lộ trình chuyến đi, đối với xe hợp đồng thu thập lộ trình chuyến đi theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, taxi sẽ thu thập từng chuyến đi thực tế …Hệ thống thực hiện truy xuất dữ liệu hành trình theo các tiêu chí bắt buộc đối với phương tiện giao thông để tổng hợp, thống kê, phân tích các dữ liệu thu được theo yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu quản lý giám sát được các phương tiện tham gia giao thông, quản lý được doanh nghiệp vận tải, quản lý được mật độ tham gia giao thông của các phương tiện trên địa bàn.

Quản lý các đơn vị vận hành

Thu thập dự liệu lớn thông qua phân hệ hứng dữ liệu tập trung

Hiển thị phương tiện theo thời gian thực trên bản đồ số

Báo cáo, thống kê theo nhiều góc độ khác nhau

Kiến trúc tổng quan IoT của hệ thống giám sát phương tiện giao thông

Hệ thống giám sát và đếm lưu lượng xe tại trạm thu phí Suối Giữa

Scroll to Top