Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin

Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin

Không đứng ngoài xu hướng Chuyển đổi số, VNTT cũng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ Phần mềm giúp khách hàng tăng trưởng nhanh hơn và thành công trong quá trình chuyển đổi số.

Bản Quyền Phần Mềm

Ngày nay phần mềm bản quyền đã trở thành một trong các sản phẩm được ưu tiên trong việc mua sắm công nghệ thông tin của nhiều công ty và nhiều cơ nhà nước.

BecaGIS

Giải pháp GIS toàn diện, chuẩn mực, chuyên nghiệp

Văn Phòng Điện Tử Becawork

Quản lý công việc hiệu quả, mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị.

Tích Hợp Hệ Thống

Kết hợp các thành phần đơn lẻ gồm cả phần cứng, phần mềm, các dịch vụ thành một hệ thống thuần nhất.

Phòng IT Thuê Ngoài

Dịch vụ cho thuê nhận sự IT làm việc tại địa điểm khách hàng.

Ngày nay phần mềm bản quyền đã trở thành một trong các sản phẩm được ưu tiên trong việc mua sắm công nghệ thông tin của nhiều công ty và nhiều cơ nhà nước.

BecaGIS cung cấp giải pháp GIS toàn diện, chuẩn mực và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp/ tổ chức, bao gồm các nền tảng thu thập, quản lý, biên tập, phân tích, trình diễn, chia sẻ, khai thác dữ liệu GIS và xây dựng các ứng dụng GIS chuyên ngành.

Nhắc tới “Chuyển đổi số doanh nghiệp” chúng ta nghĩ đến ngay giải pháp văn phòng điện tử thông minh. Một công cụ đắc lực cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty Becamex IDC, các trường học cũng như các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại Bình Dương nhằm tối ưu hóa thời gian và chi phí quản lý.

Kết hợp các thành phần đơn lẻ gồm cả phần cứng, phần mềm, các dịch vụ thành một hệ thống thuần nhất. Điều này đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời đảm bảo cho việc lưu thông chính xác dữ liệu giữa các cơ quan, bộ phận trong một doanh nghiệp, tổ chức; cũng như với các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp, tổ chức đó…

Dịch vụ cho thuê nhận sự IT làm việc tại địa điểm khách hàng. Toàn thời gian cố định theo hợp đồng, xử lý sự cố từ xa và tại chỗ không giới hạn ngoài các khoảng thời gian cố định đảm nhận thực hiện việc quản lý và điều hành mảng Công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp xử lý tại chỗ.

Scroll to Top