Tìm thấy 4 việc làm đang tuyển

Lương: Thương lượng
Bộ phận: Phòng Kỹ Thuật Viễn Thông
Kinh nghiệm:
Nơi làm việc:
Hạn nộp: 28/11/2021
Cập nhật: 16/10/2023
Lương: Cạnh tranh
Bộ phận: Phòng Kế Hoạch - Mua Hàng
Kinh nghiệm:
Nơi làm việc:
Hạn nộp: 30/11/2021
Cập nhật: 10/10/2023
Lương: 11,500,000 VNĐ - 23,000,000 VNĐ
Bộ phận: Phòng Hành chính Nhân sự
Kinh nghiệm:
Nơi làm việc:
Hạn nộp: 24/11/2021
Cập nhật: 10/10/2023
Lương: Cạnh tranh
Bộ phận: Phòng Kinh Doanh - Trung tâm GPDN
Kinh nghiệm:
Nơi làm việc:
Hạn nộp: 30/11/2021
Cập nhật: 10/10/2023

Bộ lọc

Phòng ban đang tuyển

Tỉnh thành đang tuyển

Kinh nghiệm yêu cầu

Scroll to Top