Tích Hợp Hệ Thống

Tích hợp hệ thống hay còn được gọi là SI (System Integration) là quá trình liên kết nhiều hệ thống con, các phần mềm phụ với chức năng riêng lẻ để tạo ra một hệ thống lớn thống nhất, cho phép tất cả các hệ thống có thể hoạt động đồng thời.

Hầu hết các tổ chức thực hiện tích hợp hệ thống nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Mục tiêu chính là để có thể liên kết các hệ thống CNTT khác nhau của tổ chức, từ đó tránh việc mất thời gian, công sức để chia sẻ thông tin giữa các bộ phận và với cấp quản lý.

Ngoài ra, tích hợp hệ thống cũng đồng thời kết nối tổ chức với các bên thứ ba như nhà cung cấp, khách hàng và cổ đông. Tích hợp hệ thống choLSI phép các nhà cung cấp theo dõi nhu cầu nguyên vật liệu, cho phép khách hàng theo dõi lượng tồn kho và các cổ đông có thể tìm hiểu về tinh hình công ty theo thời gian thực. Tất cả những điều kiện này có thể được đáp ứng rất đơn giản thông qua việc sử dụng tích hợp hệ thống được cung cấp bởi một nhà tích hợp hệ thống đáng tin cậy.

Tích Hợp Hệ Thống Kế Thừa (LSI)

Quy trình tích hợp các ứng dụng hiện đại vào các hệ thống lâu đời hiện có.

Tích Hợp Ứng Dụng Doanh Nghiệp (EAI)

Tích hợp các hệ thống nhỏ lẻ khác nhau trong một môi trường doanh nghiệp.

Tích Hợp Hệ Thống Của Bên Thứ Ba (TSI)

Thông qua việc tích hợp các ứng dụng, giao diện, hoặc API của các hệ thống bên thứ ba, doanh nghiệp có thể tận dụng các dịch vụ và chức năng sẵn có để nâng cao khả năng cạnh tranh và cung cấp giải pháp toàn diện hơn cho khách hàng.

Tích Hợp Giữa Doanh Nghiệp Với Doanh Nghiệp

Tích hợp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp hoặc B2B giúp tự động hóa các giao dịch và trao đổi tài liệu giữa các công ty. Nó dẫn đến sự hợp tác và giao dịch hiệu quả hơn với các nhà cung cấp, khách hàng và đối tác.

Mô hình điểm điểm (P2P)

Mô hình này có thể được thực hiện thông qua API, webhook hoặc mã tùy chỉnh.

Mô Hình Xe Buýt Dịch Vụ Doanh Nghiệp (ESB)

Tạo ra một hệ thống con chuyên dụng riêng biệt, hoạt động như một lớp giao diện người dùng chung kết nối các hệ thống con khác.

Mô Hình Hub-And-Spoke

Các kết nối giữa tất cả các hệ thống con được xử lý bởi một trung tâm, đóng vai trò là nơi nhận và truyền thông tin giữa các hệ thống khác nhau. Các nan hoa (spoke) kết nối trung tâm với các hệ thống con được quản lý riêng lẻ.

Tăng năng suất

Làm việc với các hệ thống và dự án khác nhau chiếm một lượng thời gian đáng kể, do đó, khiến doanh nghiệp không thể tập trung vào các dự án sinh lời. Tích hợp hệ thống sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, đơn giản hoá các hoạt động hành chính thủ công, từ đó tạo cơ hội để doanh nghiệp tập trung hơn vào các dự án tiềm năng.

Nâng cấp quản lý

Với một số lượng lớn các dự án đồng thời diễn ra, việc kiểm soát và quản lý trong doanh nghiệp sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Doanh nghiệp cần phải có cái nhìn toàn diện và phương án xử lý đồng thời nhờ tích hợp để thống để có thể quản lý hoạt động một cách nhịp nhàng, hiệu quả.

Tối ưu chi phí

Chi phí để duy trì các hệ thống khác nhau có thể khá cao. Mỗi hệ thống có thể yêu cầu một số hỗ trợ nhất định, được thực hiện vào nhiều thời điểm khác nhau. Tích hợp hệ thống sẽ giải quyết được vấn đề chi phí này.

Tăng trải nghiệm khách hàng

Tích hợp hệ thống cho phép doanh nghiệp nâng cao sự hài lòng của người tiêu dùng thông qua việc giảm thời gian xử lý và nâng cao chất lượng hàng hoá dịch vụ.

Đăng ký dịch vụ

Scroll to Top