Phản Hồi Của Khách Hàng

Với phương châm khách hàng là trọng tâm, VNTT luôn luôn mong muốn được lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ phía khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp từ phía Quý khách sẽ được chúng tôi ghi nhận và sử dụng để liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Quý khách có thể cung cấp các ý kiến phản hồi về VNTT theo mẫu bên cạnh. Xin chân thành cảm ơn!

Với phương châm khách hàng là trọng tâm, VNTT luôn luôn mong muốn được lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ phía khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp từ phía Quý khách sẽ được chúng tôi ghi nhận và sử dụng để liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Quý khách có thể cung cấp các ý kiến phản hồi về VNTT theo mẫu bên cạnh. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to Top