Hạ tầng ICT

Viễn thông & Công nghệ thông tin

Hạ tầng ICT

Được thành lập năm 2008, đến nay VNTT là đơn vị đáp ứng toàn diện, phong phú các nhu cầu Viễn thông, Công nghệ thông tin (ICT) cho các Khu công nghiệp của Becamex và Khu công nghiệp VSIP khắp cả nước.

Viễn thông

Chúng tôi triển khai đồng bộ hạ tầng cáp quang trên nền công nghệ GPON tại các KCN ở Bình Dương cũng như các KCN VSIP Hải Phòng, Nghệ An, Quãng Ngãi, Bình Định…

Datacenter

Dịch vụ trung tâm dữ liệu với eDatacenter đạt tiêu chuẩn TIA942/Tier 3 về vị trí địa lý và độ khả dụng đạt 99,982%.

Tích hợp hệ thống

Kết hợp các thành phần đơn lẻ gồm cả phần cứng, phần mềm, các dịch vụ thành một hệ thống thuần nhất.

Phòng IT thuê ngoài

Dịch vụ cho thuê nhận sự IT làm việc tại địa điểm khách hàng.

Kết hợp các thành phần đơn lẻ gồm cả phần cứng, phần mềm, các dịch vụ thành một hệ thống thuần nhất. Điều này đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời đảm bảo cho việc lưu thông chính xác dữ liệu giữa các cơ quan, bộ phận trong một doanh nghiệp, tổ chức; cũng như với các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp, tổ chức đó…

Dịch vụ cho thuê nhận sự IT làm việc tại địa điểm khách hàng. Toàn thời gian cố định theo hợp đồng, xử lý sự cố từ xa và tại chỗ không giới hạn ngoài các khoảng thời gian cố định đảm nhận thực hiện việc quản lý và điều hành mảng Công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp xử lý tại chỗ.

Scroll to Top