Giải Pháp Phần Mềm

Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Giải Pháp Phần Mềm

Không đứng ngoài xu hướng Chuyển đổi số, VNTT cũng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ Phần mềm giúp khách hàng tăng trưởng nhanh hơn và thành công trong quá trình chuyển đổi số.

Bản quyền phần mềm

Ngày nay phần mềm bản quyền đã trở thành một trong các sản phẩm được ưu tiên trong việc mua sắm công nghệ thông tin của nhiều công ty và nhiều cơ nhà nước.

BecaGIS

Giải pháp GIS toàn diện, chuẩn mực, chuyên nghiệp

Văn phòng điện tử Becawork

Quản lý công việc hiệu quả, mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị.

Bản quyền phần mềm

Ngày nay phần mềm bản quyền đã trở thành một trong các sản phẩm được ưu tiên trong việc mua sắm công nghệ thông tin của nhiều công ty và nhiều cơ nhà nước.

BecaGIS cung cấp giải pháp GIS toàn diện, chuẩn mực và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp/ tổ chức, bao gồm các nền tảng thu thập, quản lý, biên tập, phân tích, trình diễn, chia sẻ, khai thác dữ liệu GIS và xây dựng các ứng dụng GIS chuyên ngành.

Nhắc tới “Chuyển đổi số doanh nghiệp” chúng ta nghĩ đến ngay giải pháp văn phòng điện tử thông minh. Một công cụ đắc lực cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty Becamex IDC, các trường học cũng như các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại Bình Dương nhằm tối ưu hóa thời gian và chi phí quản lý.

Scroll to Top