Kiểm tra định kỳ chất lượng hạ tầng khu vực Bàu Bàng giai đoạn 1

Hạ tầng viễn thông Bàu Bàng giai đoạn 1 là khu vực dự án đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa VNTT và NTTe-A với mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ viễn thông “Chất lượng Nhật Bản – Giá thành Việt Nam”.

Đến nay, khu vực Bàu Bàng 1 đã và đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng hơn một năm qua. Để đảm bảo chất lượng hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn đã đề ra, cũng như chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định, các khu vực dự án phải được lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng định kỳ dựa trên một trong ba điều kiện sau: Sau 01 năm kể từ ngày đánh giá công tác xây dựng hoặc ngày nghiệm thu; mật Đến nay, khu vực Bàu Bàng 1 đã và đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng hơn một năm qua. Để đảm bảo chất lượng hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn đã đề ra, cũng như chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định, các khu vực dự án phải được lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng định kỳ dựa trên một trong ba điều kiện sau: Sau 01 năm kể từ ngày đánh giá công tác xây dựng hoặc ngày nghiệm thu; mật độ khách hàng phủ đầy hạ tầng là 70%-80% hoặc tỉ lệ sự cố tăng bất thường.

Ngày 18 và 20/01/2022 vừa qua QC team đã tiến hành việc kiểm tra định kỳ khu vực Bàu Bàng giai đoạn 1 với các hạng mục chính là kiểm tra tủ Main Cabinet (tủ chính), Cabinet Level 1, Cabinet Level 2. Việc kiểm tra được tiến hành ngẫu nhiên với 10% tổng số lượng tủ hiện có của dự án bao gồm 01 tủ chính, 01 tủ level 1 và 08 tủ level 2 với 110 hạng mục cần kiểm tra. Qua kiểm tra và đánh giá kết quả cho thấy có 106/110 hạng mục đạt tiêu chuẩn. Các hạng mục chưa đạt tiêu chuẩn cần khắc phục để không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bao gồm: tủ phải được khóa cẩn thận, các khay bảo quản cáp phải có bán kính nhỏ hơn 30mm và lõi quang phải đi qua đúng vòng định hướng của khay.

Trong thời gian tới, QC team sẽ mở rộng thực hiện kiểm tra đánh giá này trên các khu vực dự án khác như Bàu Bàng giai đoạn 2 và 3; Ecohome; Habitat,… để duy trì tính ổn định trong quá trình vận hành của hạ tầng phục vụ các khách hàng thuộc hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Đăng ký nhận tin

Bài viết mới nhất

Scroll to Top