Kết quả thực hiện 5S năm 2021

Thực hiện Kế hoạch đánh giá 5S quý IV theo TOTRINH21120011 ngày 02/12/2021 đã được TGĐ phê duyệt và kết quả thực hiện 5S tại các Phòng/Trung tâm và thu được kết quả như sau:

Giải nhất thực hiện 5S trong cả năm 2021 thuộc về Phòng Kinh Doanh với số điểm 99.05 và giải nhì thuộc về Phòng Kế Hoạch Mua Hàng với số điểm 99. Giải thưởng 5S trong năm 2021 sẽ là niềm khích lệ đối với các phòng ban của VNTT để tiếp tục thực hiện tốt công tác 5S trong năm 2022 này.

Đăng ký nhận tin

Bài viết mới nhất

Scroll to Top