Kết quả đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 giai đoạn 2 năm 2021

Với mục đích xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin; đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị chứng nhận lại ISO 9001:2015; ISO 27001:2013, VNTT đã phối hợp với Tổ chức chứng nhận Quacert tổ chức đánh giá tại các đơn vị, phòng ban của VNTT từ ngày 16/11/2021 đến 17/11/2021 qua hình thức online.

Phạm vi chứng nhận của ISO 9001:2015 gồm: Thiết kế, cài đặt và cung ứng dịch vụ viễn thông, hệ thống công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu và thi công lưới điện trung thế dưới 35kV, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và điều hòa không khí; của ISO/IEC 27001:2013 gồm: Thiết kế, cài đặt và cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu ( Data Center); Áp dụng tại Trung tâm Dữ liệu (Phòng Quản trị DC, Phòng Vận hành DC và Trung tâm giải pháp doanh nghiệp thuộc Phòng Kinh doanh); Tuyên bố áp dụng (SoA) V01 ban hành ngày 19/01/2018.

Qua hai ngày đánh giá, đoàn đánh giá của Quacert có nhiều những nhận xét tích cực về những điểm mạnh trong hệ thống của VNTT: Lãnh đạo VNTT có cam kết trong việc duy trì và cải tiến liên tục QMS và ISMS;

– Cán bộ nhân viên am hiểu chuyên môn, nỗ lực và cầu thị trong việc áp dụng QMS và ISMS

– Các quá trình trong QMS và ISMS được hoạch định đầy đủ và được kiểm soát tương đối có hiệu lực – Dịch vụ có chất lượng ổn định và đảm bảo an toàn thông tin, được khách hàng tin tưởng lựa chọn – Công tác theo dõi phản hồi khách hàng về dịch vụ được hoạch định và thực hiện bài bản, có hiệu lực

Tuy nhiên song song với những điểm mạnh trên, còn tồn tại những điểm cần khắc phục như: Các thay đổi cần được cập nhật đầy đủ hơn trong các Thông tin dạng văn bản của QMS và ISMS; Các hoạt động kiểm soát truy cập và sao lưu dữ liệu cần được chú trọng hơn nữa.

Đăng ký nhận tin

Bài viết mới nhất

Scroll to Top