1800 9400

Free calling charges

Tin VNTT Báo chí


VNTT giới thiệu các dịch vụ mới đến khách hàng doanh nghiệp

Qua hơn 13 năm không ngừng nỗ lực, liên tục đổi mới, làm phong phú các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, VNTT đã từng bước gặt hái được những thành công trong các lĩnh vực Viễn thông - Công nghệ thông tin (ICT) - dịch vụ trung tâm dữ liệu eDatacenter,... và ngày càng nhận được sự tin tưởng, hợp tác từ nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Và trong tháng 9-2021, TT GD VNTT đã tiếp tục triển khai giới thiệu đến các khách hàng doanh nghiệp một số các dịch vụ mới:

Xem nhiều