1800 9400

Free calling charges

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 5S TẠI VNTT QUÝ I NĂM 2020
5/4/2020 10:26:00 AM

Mục tiêu hướng tới khi áp dụng 5S là tạo ra một môi trường sạch sẽ, tiện lợi tiết kiệm thời gian giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nên hình ảnh một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời nguyên tắc của thực hành 5S hết sức đơn giản, không đòi hỏi phải dùng các thuật ngữ hay phương pháp phức tạp nào trong quá trình thực hiện nên 5S được nhiều doanh nghiệp trên thế giới và trong nước áp dụng, trong đó có VNTT.

Đánh giá kết quả thực hiện 5S tại các phòng ban VNTT trong Quý I năm 2020, kết quả phòng Kế Hoạch Mua Hàng xếp vị trí thứ nhất, phòng Kinh Doanh xếp vị trí thứ 2.

Kết quả đánh giá đã ghi nhận những điểm tích cực trong hoạt động đẩy mạnh thực hiện triển khai 5S tại các phòng ban, không những giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng ban mà 5S thật sự có ích và mang lại hiệu quả trong công việc và cả trong cách sắp xếp cuộc sống cho chính mỗi cá nhân thành viên thực hiện.

Michel Bui