1800 9400

Free calling charges

VNTT triển khai đánh giá năng lực cá nhân năm 2021
3/24/2021 3:27:26 PM

Nằm trong Dự án NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, cùng với tư vấn L&A, VNTT đã bắt đầu triển khai đánh giá năng lực cá nhân đợt 1 năm 2021 từ ngày 08/03/2021. Việc đánh giá lần này sử dụng hai phương pháp chính:

1. Phỏng vấn năng lực CBI (Competency-Based Interview)

Là một phương pháp phỏng vấn dựa trên kỹ thuật đặt câu hỏi STAR (Situation, Task, Action, and Result)

Situation: Một sự kiện, dự án, hoặc một thử thách phải đối mặt.

Task: Những trách nhiệm của bạn và những yêu cầu về tình huống

Action: Các bước hoặc quy trình để khắc phục tình hình.

Result: Kết quả của các hành động đã làm.

Phỏng vấn năng lực được thiết kế để kiểm tra một hay nhiều năng lực, kỹ năng nào đó của ứng viên. Hình thức phỏng vấn này được xây dựng dựa trên nguyên tắc cho rằng hành vi trong quá khứ là công cụ tốt nhất để đánh giá hiệu suất trong tương lai.

Phỏng vấn năng lực khác biệt với hình thức phỏng vấn thông thường. Một cuộc phỏng vấn năng lực sẽ có tính hệ thống hơn và mỗi câu hỏi đều chủ ý nhắm tới một kỹ năng mà công việc yêu cầu. Những câu hỏi trong phỏng vấn năng lực được thiết kế để ứng viên có cơ hội thể hiện những kỹ năng đa dạng của mình.

2. Đo lường, đánh giá năng lực bằng phần mềm Peopletrek

Trang chủ website phần mềm Peopletrek

Là một phần mềm được thiết kế sử dụng với mục đích nhằm Đặt mục tiêu và đánh giá; Đo lường năng lực; Phát triển cá nhân trong môi trường công ty.

Peopletrek tích hợp thư viện năng lực tham khảo phong phú, dễ sử dụng; Giúp đặt tiêu chuẩn cho từng vị trí công việc dễ dàng; Thực hiện đánh giá năng lực 360* nhanh chóng; Trình bày trực quan năng lực cá nhân và độ lệch so với tiêu chuẩn; Cung cấp dữ liệu nhằm tối ưu hóa đào tạo và phát triển.

Michel Bùi