1800 9400

Free calling charges

QC Team: Tiếp tục kiểm tra đánh giá chất lượng thi công hạ tầng mạng ngoại vi (OSP) tại KCN Bàu Bàng
3/24/2021 3:17:03 PM

Ngày 18/12/2020 nhóm đánh giá chất lượng dịch vụ (QC team) gồm đại diện TT DVKH, P.KTVT và các thành viên của NTT eAsia (NTTeA) đã tiến hành công tác đánh giá chất lượng hạ tầng của dự án Bàu Bàng trong quá trình thi công.

Trong đợt kiểm tra lần này, QC team phối hợp cùng NTTeA đã tiến hành kiểm tra thao tác hàn nối cáp quang và măng xông của P. KTVT có tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhật Bản hay chưa? Có những điểm nào cần khắc phục hay không?

Kết quả kiểm tra chất lượng lần này cho thấy 9/9 hạng mục kiểm tra đạt tiêu chuẩn: từ các tiêu chuẩn của việc thao tác với cáp quang (cắt cáp, vệ sinh cáp, hàn nối,…) … đến việc xử lý cáp dư, làm vệ sinh máy hàn đều đạt yêu cầu.

Ảnh: kiểm tra bán kính cong của cáp trong măng xông đạt tiêu chuẩn R30mm

Khu vực Bàu Bàng là dự án đánh dấu bước hợp tác đầu tiên giữa VNTT và NTTeA, được thiết kế và xây dựng hạ tầng dịch vụ viễn thông theo tiêu chí “chất lượng Nhật Bản” nhằm mang đến trải nghiệm và chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với các khách hàng của VNTT.

Do đó, việc quản lý chất lượng hạ tầng được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà VNTT đang hướng đến và không ngừng cải tiến trong tương lai.

Và tính tới thời điểm hiện tại, QC team đã thực hiện kiểm tra đánh giá xây dựng được 5/8 dự án mới thuộc về hợp đồng hợp tác BCC, đạt xấp xỉ 65% kế hoạch của năm 2020 (trong đó có 3/8 dự án là Ecohome2, The View và Suncasa không thực hiện đánh giá xây dựng do các công trình này đã được hoàn thiện từ trước).

Michel Bùi