1800 9400

Free calling charges

Kết quả đánh giá 5S trong năm 2020
3/24/2021 3:06:20 PM

Căn cứ báo cáo hoạt động 5S quý IV và Tổng kết hoạt động 5S năm 2020 tại các Phòng/Trung tâm . Ban 5S công bố kết cả đánh giá 5S cả năm 2020 với kết quả như sau: Phòng Kế Hoạch Mua Hàng xếp hạng nhất với số điểm bình quân 99.25, Phòng Quản Lý Tài Chính đạt xếp hạng hai với số điểm bình quân 99.13.

Phòng KHMH đoạt giải nhất 5S năm 2020

Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn một số vấn đề các phòng ban cần lưu ý, khắc phục và cải thiện để công tác 5S tại các phòng ban trong năm 2021 đạt kết quả tốt hơn tạo ra một môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng và chuyên nghiệp hơn:

- Tự giác, chủ động tiến hành 5S như một thói quen.

- Thường xuyên phân loại, sàng lọc các vật dụng theo mức độ thường xuyên sử dụng.

- Hãy dành 5 phút vệ sinh mỗi ngày để đồ vật không có cơ hội dính bụi bẩn.

Michel Bùi