1800 9400

Free calling charges

Phòng Kinh Doanh chủ động đào tạo về Xây dựng và Thẩm định dự án đầu tư hạ tầng ICT cho nhân viên
10/21/2020 11:12:18 AM

Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách khách quan toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của dự án để ra quyết định đầu tư.

Bối cảnh

Trong Kế hoạch phát triển kinh doanh 5 năm giai đoạn 2020-2025, VNTT xác định 3 trụ cột chính gồm: (1) Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp, khu dân cư do Becamex và VSIP đầu tư trên toàn quốc. Theo đó, thị trường cung cấp dịch vụ của VNTT sẽ mở rộng trên nhiều tỉnh thành, gắn liền với kế hoạch mở rộng đầu tư của Becamex; (2) Phát triển công nghệ, dịch vụ mới chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu khách hàng với chi phí cạnh tranh, hợp lý; (3) Hài hòa tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

Trong bối cảnh quy mô của VNTT còn rất khiêm tốn so với các đơn vị cùng ngành, để thực hiện kế hoạch kinh doanh, nhu cầu về hợp tác, đầu tư sẽ được gia tăng, trong đó đầu tư có thể được xem là động lực phát triển. Nhu cầu vốn lớn nhưng quan trọng đầu tư thế nào để có hiệu quả? ngoài kế hoạch phát triển kinh doanh, VNTT sẽ phải chuẩn bị những gì?

Đánh giá nhu cầu

Phòng Kinh doanh đã nhận thấy được nhu cầu, tầm quan trọng của thẩm định dự án đầu tư trong việc ra một quyết định đầu tư. Việc thẩm định dự án đầu tư giúp trả lời được các câu hỏi liệu dự án có hiệu quả không, hiệu quả đến mức nào, có nên đầu tư không?

Một trong các rủi ro khiến một dự án đầu tư không hiệu quả là đội ngũ thẩm định thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thẩm định. Nhu cầu trang bị kiến thức về thẩm định dự án đầu tư cho nhân viên là có.

Vì vậy, trong 2 ngày 27/7 và 14/8/2020, Phòng Kinh doanh đã tổ chức đào tạo kiến thức Xây dựng và thẩm định dự án đầu tư cho một số nhân sự chủ chốt của Phòng là Trưởng/Phó các Trung tâm và đội ngũ kế thừa.

Nội dung đào tạo

1. Kiến thức:

  • Mục đích, yêu cầu khi lập dự án đầu tư
  • Những nguyên lý chung về thẩm định dự án đầu tư;
  • Xác định nguồn vốn đầu tư;
  • Lập Kế hoạch trả nợ;
  • Lập Kế hoạch doanh thu và chi phí;
  • Lập Dòng tiền dự án;
  • Tỷ suất chiết khấu (WACC), Giá trị hiện tại của dòng tiền dự án (NPV), Tỷ lệ lợi tức của dự án (IRR);
  • Những lưu ý khi thẩm định dự án đầu tư.

2. Thực hành:

  • Xây dựng và thẩm định dự án đầu tư POP Bình Phước;
  • Xây dựng và thẩm định dự án đầu tư Đồng hồ nước thông minh;

Kết luận

Thẩm định dự án đầu tư là công cụ quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư hoặc tài trợ vốn.

Nếu việc thẩm định dự án đầu tư giúp ngân hàng đánh giá tính khả thi của dòng tiền trả nợ để ra quyết định có tài trợ hay không một dự án thì đối với doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư giúp doanh nghiệp lựa chọn phương án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Việc thẩm định dự án đầu tư cũng nên được thực hiện hàng năm trong suốt thời gian của dự án để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời, đảm bảo Tỷ lệ lợi tức mục tiêu khi kết thúc dự án.

Michel Bùi.