1800 9400

Free calling charges

VNTT phối hợp NTT eAsia kiểm tra chất lượng hạ tầng mạng ngoại vi (OSP) tại KCN Bàu Bàng
9/14/2020 10:32:28 AM

Trong 2 ngày 28-29/07/2020 QC Team gồm đại diện TT DVKH, P.KTVT và các thành viên của NTT eAsia đã tiến hành công tác đánh giá chất lượng hạ tầng của dự án Bàu Bàng giai đoạn 2.

Mô hình triển khai hạ tầng mạng ngoại vi (OSP)

Mục đích đánh giá mức độ ứng dụng kiến thức về kỹ thuật đã được đào tạo tại Nhật Bản và công tác tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhật Bản trong quá trình xây dựng hạ tầng viễn thông của P.KTVT. Việc ứng dụng và tuân thủ các quy chuẩn này sẽ là nền tảng cho việc đảm bảo chất lượng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

QC team kiểm tra măng xông

Nội dung chính của việc kiểm tra đánh giá lần này bao gồm các hạng mục chính như: Cáp quang, Connector, tủ Cabinet, Măng xông và các yếu tố an toàn lao động. Các hạng mục chính này

bao gồm 94 hạng mục con theo tiêu chuẩn chất lượng NTT East đưa ra. Qua kiểm tra và đánh giá cho thấy có 91/94 hạng mục trên tổng số đạt tiêu chuẩn.

QC team kiểm tra các tủ Cabinet

Sau khi hoàn tất quá trình đánh giá trên, QC team cùng với P.KTVT đã thảo luận để đưa ra những cải tiến mới trong việc đảm bảo chất lượng hạ tầng cũng như nâng cao hiệu quả công việc trong tương lai.

Đây là một hoạt động mới trong dự án hợp tác BCC với tập đoàn NTT Nhật bản và cũng là bước đi đầu tiên trên chặn đường hướng đến tiêu chí cung cấp dịch vụ Chất lượng Nhật Bản đến với khách hàng của VNTT.

Michel Bùi