1800 9400

Free calling charges

CẢI TIẾN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CỦA PHÒNG KINH DOANH
5/18/2020 2:46:21 PM

Trong doanh nghiệp, họ sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu để biểu diễn các chỉ số. Giúp doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh quan trọng tại mọi thời điểm. Từ đó hỗ trợ các nhà điều hành đưa ra các quyết định chính xác nhất.

Khi nói về Dashboard, bạn có thể nghĩ về bảng điều khiển các phương tiện máy bay hoặc xe hơi. Tuy nhiên, khi nói về khía cạnh, công cụ trực quan hóa dữ liệu hoặc công cụ quản lý thông tin doanh nghiệp, thì Business Dashboard có vai trò tương tự so với các bảng điều khiển được nhắc đến ở trên.

Dashboard là gì? Dashboard có gì khác so với báo cáo truyền thống?

Có thể được hiểu là một bảng điều khiển kỹ thuật số (digital control), hay một giao diện số được dùng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của toàn bộ tổ chức. Trong dashboard không chỉ cung cấp các dữ liệu chuyên sâu trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời nó còn đưa ra một cái nhìn tổng quát về năng suất của từng bộ phận, các xu hướng, các hoạt động, các chỉ số KPI (Key Performance Indicator – hay còn gọi là chỉ số đánh giá thực hiện công việc).

Nói một cách đơn giản, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể thấy tất cả các dữ liệu quan trọng mà họ cần, để đưa ra quyết định trên các dashboard của mình. Giống như bảng điều khiển của máy bay, business dashboard hiển thị các chỉ số hiệu suất chính của hoạt động của doanh nghiệp thông qua các biểu đồ khác nhau (speedometer, volume column, earlwarning radar, radar ball). Bởi nó yêu cầu sự khái quát tổng thể nên người làm Dashboard phải hết sức tỉ mỉ cẩn trọng khi lựa chọn số liệu sao cho khi trình bày phải ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả vấn đề được nêu trong báo cáo đó.

Ưu điểm của Business Dashboard ?

- Trực quan và sinh động vì chủ yếu bao gồm các biểu đồ, đồ thị và hình ảnh giúp cho các nhà phân tích có thể tìm ra vấn đề một cách nhanh chóng.

- Giảm áp lực cho người trình bày khi đọc vì báo cáo chỉ tóm gọn trong một màn hình trình chiếu hoặc một trang giấy.

- Trình bày thông tin mang tính hỗ trợ đưa ra hành động, quyết định.

- Linh hoạt, dễ dàng cho phép người dùng tương tác để lựa chọn các phương án hoặc chỉ tiêu khác nhau từ tổng quan đến chi tiết một cách nhanh chóng và kịp thời cho việc đưa ra quyết định.

- Tiết kiệm thời gian lập và trình bày báo cáo vì tính tự động hóa của Dashboard qua việc tạo lập nó trên những form mẫu có sẵn trên máy tính.

Cuộc thi "Dashboard Challenge" của P.Kinh Doanh VNTT

Ứng dụng Business Dashboard tại VNTT

Trong Quý I 2020 Phòng Kinh doanh đã triển khai phân tích dữ liệu và báo cáo bằng Business Dashboard. Các Trung Tâm của Phòng Kinh Doanh đã thực hiện rất tốt việc phân tích và báo cáo của mình. Từ đó mang đến một cái nhìn tổng thể cực kỳ chi tiết và tổng quan cho Lãnh đạo.

Đánh giá trực quan về hình thức và nội dung của Dashboard, TT Giao dịch đã giành giải nhất trong cuộc thi “Dashboard Challenge” do P. Kinh Doanh phát động.

Michel Bui