1800 9400

Free calling charges

Công bố thông tin

Date Submitted Document Storage
CÔNG BỐ THÔNG TIN
16/09/2021 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% tại VNTT Download / View online
13/09/2021 Thông báo chi trả cổ tức năm 2020. Download / View online
01/09/2021 VSD - Thông báo TTN chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Download / Xem online
24/08/2021 Quyết định số:10/2021/QĐ - HĐQT ngày 24/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức của năm 2020 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Download / View online
16/08/2021 Thông báo (thay đổi) mô hình Công ty và loại báo cáo tài chính. Download / View online
27/07/2021 CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 - rút gọn. Download / View online
10/06/2021 CBTT - Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021. Download / View online
17/05/2021 CBTT - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Giải pháp VNTT Download / View online
04/05/2021 Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập Công ty con Download / View online
15/04/2021 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download / View online
30/03/2021 CBTT - Xử phạt vi phạm hành chính về Thuế Download / View online
26/02/2021 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2021 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2021. Download / View online
29/01/2021 Báo cáo quản trị Công ty năm 2020 Download / View online
29/01/2021 Báo cáo danh sách cổ đồng Nhà nước, Cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020. Download / View online
11/01/2021 Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc. Download / View online
31/12/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty Download / View online
15/09/2020 Thông báo thanh toán cổ tức còn lại của năm 2019. Download / View online
31/08/2020 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán. Download / View online
26/08/2020 Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ túc 2019 và Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền. Download / View online
29/07/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc bầu lại các chức danh trong HĐQT Download / View online
08/07/2020 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2020. Download / View online
30/06/2020 CBTT - Ký hợp đồng Kiểm toán và soát xét năm 2020 Download / View online
11/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán Download / View online
11/05/2020 Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Download / View online
05/05/2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN năm 2020 Download / View online
05/05/2020 Thông báo về việc hủy thông báo chốt danh sách người sở hữu CK tham dự ĐHCĐ TN năm 2020 Download / View online
05/05/2020 Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2020; và thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2020 Download / View online
01/04/2020 Công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2020 Download / View online
30/03/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download / View online
30/03/2020 CBTT- Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cồ Đông thường niên 2020 Download / View online
25/03/2020 Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn góp tại Công ty Cổ phần Becamex Bình Định 25.03.2020 Download / View online
19/03/2020 CBTT - Nghị quyết HDQT về việc dời ngày tổ chức DHDCD TN 2020 Download / View online
18/02/2020 VSD_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 17.02.2020 Download / View online
12/02/2020 CBTT-Nghị quyết triệu tập DHDCD và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự DHDCD 12.02.2020 Download / View online
14/01/2020 Danh sách Cổ đông lớn - Cổ đông nhà nước Download / View online
07/10/2019 Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 Download / View online
24/09/2019 Thông Báo về ngày DKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Download / View online
18/09/2019 CBTT- Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 Download / View online
08/08/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 8.8.2019 Download / View online
23/07/2019 CBTT - TB giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 23.07.2019 Download / View online
11/07/2019 SYLL và danh sách người có liên quan của người nội bộ Download / View online
03/06/2019 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Download / View online
03/05/2019 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh – Công ty VNTT Download / View online
22/04/2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT Download / View online
04/03/2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán Download / View online
19/02/2019 Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN 2019 và Thông báo chốt danh sách cổ đông Download / View online
18/10/2018 Danh sách cổ đông Nhà nước - cổ đông lớn Download / View online
17/09/2018 Công bố thông tin vi phạm về thuế Download / View online
04/07/2018 Thay Đổi Địa Chỉ Chi Nhánh Download / View online
30/05/2018 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 Download / View online
13/04/2018 Quy chế quản trị công ty VNTT 12.4.2018 Download / View online
13/04/2018 Điều lệ công ty VNTT 12.04.2018 Download / View online
12/04/2018 Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / View online
30/03/2018 Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018 Download / View online
23/03/2018 Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / View online
05/03/2018 Thông Báo Của VSD Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Người Sở Hữu Chứng Khoán Download / View online
26/02/2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018 Download / View online
26/02/2018 Quyết định HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 Download / View online
02/01/2018 Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download / View online
25/12/2017 Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Download / View online
14/12/2017 Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Download / View online
29/11/2017 Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ Download / View online
29/11/2017 Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Download / View online
30/10/2017 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và chức danh Phó.TGĐ Download / View online
18/07/2017 Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 Download / View online
15/06/2017 Công Bố Thông Tin - Quyết Định Mở Văn Phòng Đại Diện Tại Nghệ An Download / View online
09/06/2017 Công Bố Thông Tin - Ký Hợp Đồng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2017 Download / View online
28/04/2017 Công Bố Thông Tin - Quyết Định Vay Vốn Ngân Hàng Có Giá Trị Trên 30% Vốn Chủ Sở Hữu Download / View online
20/04/2017 Công Bố Thông Tin - Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Download / View online
14/04/2017 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty VNTT Download / View online
14/04/2017 Công bố thông tin – Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty VNTT Download / View online
13/04/2017 Công bố thông tin – Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần 5 Download / View online
13/04/2017 Công bố thông tin – Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Download / View online
12/04/2017 Công bố thông tin – Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Download / View online
22/02/2017 Công Bố Thông Tin - Nghị Quyết Về Việc Chốt Danh Sách Cổ Đông Tham Dự Họp ĐHĐCĐ 2017 Download / View online
20/01/2017 Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2016 Download / View online
16/12/2016 Công Bố Thông Tin - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán Download / View online
01/11/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Công Ty Mở Văn Phòng Đại Diện Tại Quảng Ngãi Và Hải Phòng Download / View online
29/09/2016 Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Lưu Ký Cổ Phiếu Tập Trung Tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) Download / View online
12/09/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Nghị Quyết Số 07.2016NQ-HĐQT Download / View online
12/09/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
12/09/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
05/09/2016 Công bố thông tin về thay đổi sở hữu Cổ Đông lớn Download / View online
25/08/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
24/08/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Và Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Download / View online
16/08/2016 Công Bố Thông Tin 24h – Tổng Tài Sản Giảm Tại Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2016 Download / View online
14/07/2016 Báo Cáo Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2016 Download / View online
06/05/2016 Thông Báo Cập Nhật Thông Tin Cổ Đông Download / View online
15/04/2016 Công Bố Thông Tin 24h – Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần 4 Download / View online
12/04/2016 Công bố thông tin – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Download / View online
05/04/2016 Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin Download / View online
05/04/2016 Nghị Quyết Thay Đổi Chức Danh Tổng Giám Đốc Download / View online
01/04/2016 Nghị Quyết 03/2016/NQ-HĐQT Download / View online
21/03/2016 Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Download / View online
21/03/2016 Công văn gửi UBCK giải trình về lợi nhuận sau thuế năm 2015 bị lỗ Download / View online
11/03/2016 Thông báo VNTT trở thành công ty đại chúng Download / View online
11/03/2016 Thông Báo Chốt Quyền Tham Dự Đại hội Cổ Đônng Thường Niên 2016 Download / View online
11/03/2016 Quyết Định Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016 Download / View online
11/03/2016 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Download / View online