Datacenter Tour

 • Quang cảnh Server room

 • Hệ thống IBM Server

 • Hệ thống Sun Server

 • Các Sun Blade đang hoạt động

 • Hệ thống FC SAN Switch

 • Sẵn sàng kết nối FC SAN 4Gbps và 8Gbps

 • Tủ đĩa IBM N Series

 • Hỗ trợ đĩa FC 15.000 rpm

 • Cấu hình RAID-5, RAID-6, RAID-10

 • Tủ đĩa Sun SorageTek

 • Tủ đĩa mở rộng hỗ trợ SATA

 • Hệ thống Tape Library IBM

 • Hệ thống Tape Library Sun

 • Tape Cartridge LTO-4

 • Sắp xếp vào Case trước khi bảo quản trong két sắt

 • Lưu trữ off-site hàng ngày