Datacenter Tour

 • Hệ thông phân phối điện

 • Hệ thống UPS

 • Hệ thống battery

 • Hệ thống máy phát điện dự phòng

 • Bồn dầu có dung tích 50.000 lít

 • Hệ thống Chiller

 • Đường ống dẫn nước lạnh vào Server room

 • Hệ thống tháp giải nhiệt

 • Tủ điều khiển Chiller

 • Màn hình theo dõi hệ thống Power, Cooling

 • Hệ thống đèn báo cháy

 • Tủ điều khiển PCCC

 • Dập tắt cháy bằng khí sạch IG-55

 • Các van xả khí

 • Hệ thống van điều chỉnh áp suất