Cloud Server

Dùng bao nhiêu - trả bấy nhiêu

Khác với các dịch vụ máy chủ truyền thống, Cloud Server cung cấp 2 mô hình tính phí linh hoạt giúp bạn dễ dàng lựa chọn để tiết kiệm chi phí.

Mô hình 1:

Cloud Server tính phí theo đơn vị giờ cho những máy chủ đã đưa vào hoạt động. Với những máy chủ đã khởi tạo nhưng chưa đưa vào hoạt động, hoặc đã sử dụng nhưng sau đó ngừng (không tiêu tốn tài nguyên CPU, RAM, Network), chúng tôi chỉ tính phí duy trì với mức phí rất thấp.

Mô hình 2:

Cloud Server tính phí cố định hàng tháng, hàng năm như các mô hình truyền thống. Mô hình này có mức giá cho mỗi máy chủ thấp hơn mô hình 1, nhưng không linh hoạt bằng. Đây là mô hình phù hợp với các khách hàng có nhu cầu tài nguyên lớn và sử dụng ổn định, ít thay đổi.