Cloud Server

Cloud Server vs. Dedicated Server

Khởi tạo máy chủ

 • Cloud Server cho phép toàn quyền lựa chọn và khởi tạo các máy chủ theo đúng cấu hình mong muốn.
 • Không tốn phí khởi tạo, quá trình khởi tạo các Cloud Server hoàn toàn tự động thông qua Web-portal
 • Không phải ký các hợp đồng dài hạn với nhiều rủi ro.
 • Dedicated Server hạn chế về cấu hình để lựa chọn mà không thể chủ động tùy biến đúng theo nhu cầu.
 • Thường tốn phí khởi tạo,quá trình khởi tạo một máy chủ mất nhiều thời gian có thể mất vài giờ đến vài ngày.
 • Bị ràng buộc bởi một hợp đồng dài hạn với nhà cung

Theo dõi và Quản trị

 • Cloud Server cung cấp Web-portal giúp chủ động trong việc theo dõi và quản trị các máy chủ. Bạn có thể tương tác với máy chủ (Shutdown, Power On, Restart), xem report về tình trạng hoạt động, hoặc tạo các bản sao lưu để dự phòng, nhân bản máy ảo.
 • Hầu hết các dịch vụ Dedicated Server không cung cấp sẵn công cụ hỗ trợ bạn quản trị máy chủ. Bạn phải tự trang bị các công cụ này hoặc sử dụng thêm các dịch vụ (tốn phí) khác của nhà cung cấp.

Thay đổi cấu hình

 • với Cloud Server việc thay đổi cấu hình là hoàn toàn dễ dàng với độ linh động cực cao
 • VD: Ban đầu bạn khởi tạo một máy chủ với dung lượng 1GB RAM, nhưng đến cuối tháng do nhu cầu tăng đột biến nên bạn cần nâng cấp lên 8GB trong vòng 10 ngày. Yêu cầu này được đáp ứng nhanh chóng chỉ với vài click chuột trên Web-portal. Đương nhiên, bạn chỉ tốn chi phí 8GB trong 10 ngày sử dụng, thời gian sử dụng trước đó bạn chỉ tốn phí cho 1GB. Khi nhu cầu giảm xuống, bạn có thể giảm cấu hình để tiết kiệm chi phí.
 • Việc thay đổi cấu hình với Dedicated Server thường rất cứng nhắc khiến bạn tốn nhiều chi phí hơn nhu cầu thật sự.
 • VD: Máy chủ đang có cấu hình 2GB RAM, bạn hầu như không thể nâng cấp thêm 256MB hoặc 512MB. Thông thường, nhà cung cấp chỉ cho bạn các tùy chọn 1GB, 2GB hoặc nhiều hơn. Khi đó, bạn phải tốn phí cho 1GB (hoặc nhiều hơn) trong khi nhu cầu chỉ là 256MB. Bên cạnh đó, Dedicated Server hầu như chỉ cho phép điều chỉnh cấu hình theo hướng tăng chứ ít có nhà cung cấp nào cho phép bạn giảm cấu hình. Cũng phải kể thêm, Dedicated Server là máy chủ vật lý nên quá trình thay đổi cấu hình mất nhiều thời gian và dễ gặp lỗi.

Nhân bản

 • Tính năng tạo các bản sao của máy ảo (Image) được cung cấp sẵn bởi Cloud Server. Chỉ với vài thao tác trong Web-portal, bạn đã có thể nhân bản chính máy chủ đang hoạt động để tạo một/nhiều máy chủ có cấu hình tương tự.
 • Với Dedicated Server tviệc nhân bản một máy chủ để tạo các máy chủ khác tương tự là điều không thể. Hầu như không có nhà cung cấp nào hỗ trợ yêu cầu này của bạn. Mọi máy chủ đều cần phải cài đặt và cấu hình từ đầu với nhiều thời gian, chi phí.