Datacenter Tour

 • Hệ thống cáp được triển khai với giải pháp ADC Krone

 • Đấu nối cáp quang

 • Tủ phối cáp đồng

 • Hệ thống máng cáp

 • Đấu nối cáp đồng tại Server room

 • Sẵn sàng kết nối đến server

 • Hệ thống Core network sử dụng giải pháp 2-Tier của Juniper

 • Hệ thống Core Switch

 • Hỗ trợ kết nối quang 10Gbps

 • Hệ thống Security Gateway

 • Hệ thống Router

 • Hệ thống Access Switch

 • Access Switch kết nối đến các server