1800 9400

Free calling charges

Quản lý vận hành

Quản lý vận hành

Bảo trì hệ thông M & E, tòa nhà cao tầng, cụm dân cư, khu công nghiệp.

Dân dụng

Dân dụng

Thi công hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng khu dân cư, cụm khu công nghiệp

Nhà xưởng

Nhà xưởng

Thi công hệ thống ME nhà xưởng