1800 9400

Free calling charges

First slide
First slide

Internet Leased Line

Dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao dựa trên công nghệ cáp quang GPON            

      + Cam kết băng thông cung cấp cho khách hàng luôn đạt 100% tại mọi thời điểm            

      + Tách biệt băng thông trong nước và băng thông quốc tế            

      + Độ khả dụng 99.9%