1800 9400

Free calling charges

First slide
First slide

Internet FTTH Hộ Gia Đình

Dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao dựa trên công nghệ cáp quang GPON, chất lượng cao, ổn định, ít suy hao…dễ dàng tích hợp được nhiều dịch vụ GTGT đi kèm. Các nhu cầu về truyền tải dữ liệu, truy cập tốc độ cao với băng thông rộng được đáp ứng một cách hoàn hảo nhất, với chi phí thích hợp dành cho các hộ gia đình.