1800 9400

Free calling charges

First slide

Điện thoại cố định (VOIP)

Cho phép thực hiện các cuộc gọi thông qua đường truyền Internet (LAN hoặc WAN), giúp thực hiện miễn phí các cuộc gọi hoặc giảm cước phí cuộc gọi đến mức thấp nhất.

            + Chất lượng cao, tín hiệu ổn định.

            + Linh hoạt trong việc mở rộng hệ thống điện thoại của doanh nghiệp.