1800 9400

Free calling charges

Dân dụng - Công nghiệp

Dân dụng - Công nghiệp

THI CÔNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP

Hệ thống điện

Hệ thống điện

Thi công - Thiết kế - Lắp đặt trạm điện, đường dây trung hạ thế cho khu dân cư, khu công nghiệp

Cấp thoát nước

Cấp thoát nước

Tư vấn - Thi công - Thiết kế hệ thống PCCC, Báo cháy , Cấp thoát nước tòa nhà cao tầng, nhà xưởng

HVAC

HVAC

Tư vấn - Thi công - Thiết kế hệ thống điểu hòa không khí cho các tòa nhà cao tầng, nhà xưởng