1800 9400

Free calling charges

First slide
First slide
First slide
First slide

Cloud Server

Chuyển từ CAPEX(đầu tư) OPEX (thuê) là xu hướng đang phát triển trong tất cả các lĩnh vực không riêng về CNTT. Thay vì bỏ một số tiền rất lớn từ ban đầu ra đầu tư hạ tầng thì ngày nay các Doanh nghiệp thường chọn giải pháp thuê Hạ tầng ở những nhà cung cấp dịch vụ uy tín. Giải pháp này mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp về mọi mặt và tính riêng ở thị trường Việt Nam thì giải pháp này phát triển rất nhanh hơn 50%/năm.

Dịch vụ Cloud Server cung cấp các máy chủ ảo hiệu năng và linh hoạt để bạn triển khai các ứng dụng quan trọng của Doanh nghiệp mình, Cloud Server phù hợp cho các nhu cầu máy chủ đột xuất , triển khai các dự án trong thời gian ngắn, thử nghiệm giải pháp, dự phòng thảm họa hoặc thậm chí thay thế hoàn toàn hệ thống máy chủ vật lý tại công ty bạn.