1800 9400

Free calling charges

Tin VNTT Báo chí


Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Tìm hiểu các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an toàn nhất có thể. eDatacenter tổng hợp cho bạn các dạng lưu trữ hệ thống lưu trữ dùng cho máy chủ ảo (VPS) hoặc máy chủ riêng(Dedicated Server) như DAS, NAS, SAN, iSCSI SAN …