1800 9400

Free calling charges

Tin VNTT Báo chí


4 tuyến cáp quang biển cùng đứt sẽ được khắc phục thế nào?

Trong khi nhánh S6 của tuyến cáp APG đã có kế hoạch sửa chữa thì hiện các nhà mạng chưa nhận được thông báo về lịch sửa chữa, khắc phục sự cố đối với 3 tuyến cáp quang biển còn lại cũng đang bị đứt là AAG, AAE-1 và Liên Á,

Xem nhiều