1800 9400

Free calling charges

Tin VNTT Báo chí


J-SASE Cloud đem đến một kiến trúc hoàn hảo cho hệ thống mạng của doanh nghiệp

Ngày nay nhiều doanh nghiệp chuyển sang mô hình kinh doanh số. Kết quả việc chuyển đổi mô hình này phụ thuộc lớn vào việc truy cập toàn cầu ổn định đến những ứng dụng, dữ liệu tại hệ thống máy chủ local hay trên cloud, cùng với việc hỗ trợ nhân sự làm việc từ mọi nơi. Các hệ thống mạng lỗi thời bao gồm các giải pháp điểm khác nhau hiện tại đơn giản là không còn phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh số hiện đại. Đứng trước các yêu cầu toàn cầu, SD Wan, bảo mật, cloud, tính di động và hội tụ, SASE ra đời để giải quyết và đáp ứng các vấn đề mà khách hàng đang gặp. SASE đem tới một trải nghiệm mới mẻ, một kiến trúc hoàn hảo cho hệ thống mạng của các doanh nghiệp

Xem nhiều